آنچه که در مورد تامین خواسته باید بدانید.

آنچه که در مورد تامین خواسته باید بدانید.

تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید .؛
[su_gmap address="دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین"]