واحد دعاوی اعتراضی و طاری

مراجعین محترم پس از پذیرش اولیه برای انجام امور خویش مطابق نمودار زیر خدمات دریافت می نمایند.

 

[su_gmap address="دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین"]