پاویون کارمندان

این قسمت در آپارتمان واحد شماره چهار واقع شده است که برای استراحت، صرف غذا و تعویض لباس کارکنان دفتر مورد استفاده قرار می گیرد.

 

[su_gmap address="دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین"]