آخرین اخبار

چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.

چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.

رای شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ مبنی بر این که معنای تعلیق در مواد پیش گفته غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات حقوقی

اکثراین اصطلاحات درمعاملات و محاکم دادگستری کاربرد دارند پس لازم و ضروری است با معنی هر کدام آشنایی کامل داشته باشیم: