بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و  مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه 23673/1 مورخ 1399/07/30 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن

سند امنیت قضایی

سند امنیت قضایی

بخشنامه شماره 9000/119928/100 مورخ 1399/07/21 رئیس قوه قضاییه در خصوص امنیت قضایی

اخبار

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و  مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن

بخشنامه 23673/1 مورخ 1399/07/30 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با ماهیت دعوی استرداد لاشه چک از نظر مرجع صالح رسیدگی و مالی یا غیر مالی بودن
سند امنیت قضایی

سند امنیت قضایی

بخشنامه شماره 9000/119928/100 مورخ 1399/07/21 رئیس قوه قضاییه در خصوص امنیت قضایی
نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

🔶جهت مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی چه مدارکی باید ارائه شود؟ 🔹نحوه‌‌ی جبران خسارات توسط صندوق تأمین خسارات بدنی 🔹مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نمی‌تواند به مسبب حادثه مراجعه کند
نرخ جدید تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد

نرخ جدید تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد

بانک مرکزی مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مـالی میان‌دوره‌ای اعلام کرد.
بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با قراردادهای واحد مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک

بخشنامه سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با قراردادهای واحد مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک

بخشنامه 22161/1 مورخ 1399/7/15 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در رابطه با قراردادهای واحد مسکونی استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک