اخبار

انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد حسینی به سمت ریاست کانون وکلای دادگستری کل استان قزوین

انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد حسینی به سمت ریاست کانون وکلای دادگستری کل استان قزوین

حسن انتخاب هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کل استان قزوین در انتصاب جناب آقای دکتر سید محمد حسینی به سمت ریاست آن هیات مدیره تبریک را عرض نموده؛ امید است با درایت ایشان شاهد شکوفا شدن بیشتر کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تمام امور باشیم.