آشنایی با دفتر

به نام خدا

دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین کد ۹۳۳۱۸۰۰۱ با کادری مجرب به عنوان اولین دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان قزوین شروع به فعالیت نموده است که در حال حاضر در آدرس قزوین پونک بلوار نخبگان روبروی برج های تامین اجتماعی (کسری) بر میدان طبقه فوقانی نمایندگی کویر طبقه اول ( واحدهای شماره ۲الی ۶) در فضایی قریب به سیصد متر مربع و امکاناتی مدرن و به روز انجام وظیفه می نماید.