جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

جرم رابطه نامشروع در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی)

هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل ‌یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.»؛
[su_gmap address="دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین"]