نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۷/۰۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص محاسبه غرامت وارده بر ثمن معامله باید با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، صورت ‌گیرد.؛
بخشنامه رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اختصاص شعب مجتمع قضایی ویژه کارکنان برای پرونده های مطروحه علیه وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین مسکن حمل و نقل و پیمان ها

بخشنامه رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اختصاص شعب مجتمع قضایی ویژه کارکنان برای پرونده های مطروحه علیه وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین مسکن حمل و نقل و پیمان ها

بخشنامه شماره 15486/30 مورخ 1398/09/30 رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اختصاص شعب مجتمع قضایی ویژه کارکنان برای پرونده های مطروحه علیه وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین مسکن حمل و نقل و پیمان ها؛
بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص لیست مراکز غربالگری استان قزوین جهت ارائه خدمات به متقاضیان طلاق

بخشنامه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص لیست مراکز غربالگری استان قزوین جهت ارائه خدمات به متقاضیان طلاق

بخشنامه شماره 9031/40295/1 مورخ 1400/07/17 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در خصوص لیست مراکز غربالگری استان قزوین جهت ارائه خدمات به متقاضیان طلاق؛