نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

🔶جهت مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی چه مدارکی باید ارائه شود؟ 🔹نحوه‌‌ی جبران خسارات توسط صندوق تأمین خسارات بدنی 🔹مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نمی‌تواند به مسبب حادثه مراجعه کند؛
فهرست کلی دعاوی (مالی،غیر مالی، خانواده، امور حسبی و …)

فهرست کلی دعاوی (مالی،غیر مالی، خانواده، امور حسبی و …)

فهرست دعاوی مالی، ، دعاوی غیر مالی در امور حسبی دعاوی غیر مالی ، دعاوی مالی در امور حسبی ، دعاوی مالی و غیر مالی در امور خانواده ، دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال ، دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر ، انواع دعاوی غیر مالی؛
آیا زن کارمند هم می تواند از همسرش نفقه بگیرد؟

آیا زن کارمند هم می تواند از همسرش نفقه بگیرد؟

مطابق با قانون در صورت تمکین زن، مرد موظف است که به همسر خود نفقه پرداخت کند این قانون به آن معنا است که حتی اگر زن کارمند و درآمد خوبی هم داشته باشد، باز هم شوهر نمی‌تواند از پرداخت نفقه به همسرش شانه خالی کند. البته باید به این نکته توجه داشت که اگر زنی پس

ورود غیر قانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟

ورود غیر قانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟

شاید تبهکارانی باشند که برای انجام تخلفات خود به زور و با تهدید به خانه دیگران وارد شوند و البته نمونه‌هایی از این موارد را در برخی از حوادث دیده‌ایم اقدامی که از لحاظ قانونی جرم است. ‌طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که