شهادت دروغ جرم است؟

شهادت دروغ جرم است؟

شهادت به معنای دادن گواهی به نفع یا ضرر دیگران است که اگر این امر به شکل کذب صورت بگیرد، ممکن است تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی دادگاه داشته باشد.؛
مجازات جرم توهین در قانون چیست؟

مجازات جرم توهین در قانون چیست؟

توهین آن چیزی است که عرف آن را موجب وهن حیثیت بداند بنابراین توهین چه به شکل فحاشی باشد یا به شکل الفاظ رکیک یا زبان در مقابل کسی درآوردن باشد جرم محسوب می‌شود. در هر حال عرف تعیین کننده توهین است و اگر عرف لفظ یا حرکتی را توهین بداند و این عمل نسبت به شخص

انواع دادخواست ها

انواع دادخواست ها

انواع دادخواست هایی که در مرحله نخستین دادرسی به محاکم قضایی تقدیم می گردد:؛
موانع ارث

موانع ارث

موانع ارث یعنی موانعی که باعث می شود ورثه از ماترک محروم بماند که طبق قانون عبارتند از؛
تفاوت انتقال مال غیر و کلاهبرداری

تفاوت انتقال مال غیر و کلاهبرداری

برای تحقق بزه موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، نیاز به توسل به وسایل متقلبانه نمی باشد و رکن رکین در این بزه انتقال مال دیگری بدون مجوز است.؛