آخرین اخبار

بخشنامه معاون قضایی و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بهبود و ارتقای دوربین های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاون قضایی و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بهبود و ارتقای دوربین های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه 9031/71701/1 مورخ 1400/11/19 معاون قضایی و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بهبود و ارتقای دوربین های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تمبر مالیاتی وکلای دادگستری

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تمبر مالیاتی وکلای دادگستری

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تمبر مالیاتی وکلای دادگستری مبنی بر این که چنانچه وکیل تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.