آخرین اخبار

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نگهداری مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قوه قاهره در خسارت تاخیر تادیه دیون

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قوه قاهره در خسارت تاخیر تادیه دیون

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسئولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند. صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست. اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرائم متعلقه نخواهد بود. عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقه‌گذاران نیست.
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تخلیه اماکن دولتی، عمومی و سرقفلی هنگام تخلیه

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تخلیه اماکن دولتی، عمومی و سرقفلی هنگام تخلیه

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که ۱- تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است. ۲- در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است، تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلاحیت دادگاه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلاحیت دادگاه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وزارت نفت در خصوص جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات در رابطه کرونا

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وزارت نفت در خصوص جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات در رابطه کرونا

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ت ه م/۲۹۲۲۲۸- ۲۹/۷/۱۴۰۰ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در خصوص جلوگیری از ورود کارمندان دولتی به ادارات از آنجا که مغایر با مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا است.
با توجه به اینکه به مجرد عقد بیع، خریدار مالک مبیع می شود، در صورت عدم تعیین اجل برای تحویل مبیع، فروشنده مکلف به تحویل آن از لحظه عقد است؛ بنابراین چنانچه در قرارداد، خسارت عدم انجام تعهد پیش بینی شده باشد، خسارت مذکور از زمان عقد قابل مطالبه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم ثبت واقعه ازدواج

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم ثبت واقعه ازدواج

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶ مورخ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.