ورود غیر قانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟

ورود غیر قانونی به منزل دیگران چه مجازاتی دارد؟

شاید تبهکارانی باشند که برای انجام تخلفات خود به زور و با تهدید به خانه دیگران وارد شوند و البته نمونه‌هایی از این موارد را در برخی از حوادث دیده‌ایم اقدامی که از لحاظ قانونی جرم است. ‌طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی، مسکن افراد از تعرض دور است و حتی در مواردی که

نسخه آزمایشی اپلیکیشن دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

نسخه آزمایشی اپلیکیشن دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین

نسخه آزمایشی اپلیکیشن دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین  برای گوشی های دارای سیستم اندروید از آدرس زیر قابل دریافت می باشد. امید است با تکمیل و نهایی شدن آن خدمتی هر چند کوچک تقدیم همشهریان و مراجعین محترم دفتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه استان قزوین باشد. https://ghazaei93318001.ir/32.apk

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص دوربین های منصوب در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص دوربین های منصوب در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه شماره ۹۰۳۱/۳۲۵۴/۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص دوربین های منصوب در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص محدودیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پذیرش و ارسال دعاوی مراجعین

بخشنامه معاون قضایی و سرپرست آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص محدودیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پذیرش و ارسال دعاوی مراجعین

بخشنامه شماره ۱/۳۲۵۱/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ معاون قضایی و سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص محدودیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پذیرش و ارسال دعاوی مراجعین؛