اشتغال زن و مخالفت شوهر وی در قانون

اشتغال زن و مخالفت شوهر وی در قانون

پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره اشتغال زن و مخالفت شوهر وی این است: سلام. با توجه به این که در اسلام خروج زن از منزل باید با اجازه‌ی همسر باشد، اگر همسر از اشتغال زن در بیرون از منزل ناراضی باشد چگونه باید او را از این کار منع کند؟ و اگر همسر بدون اجازه‌ی شوهر