بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص راه اندازی عناوین اتهامی مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه و کیفیت ثبت دعوای اذن در ازدواج با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص راه اندازی عناوین اتهامی مربوط به قانون حفاظت در برابر اشعه و کیفیت ثبت دعوای اذن در ازدواج با رعایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

بخشنامه شماره 9031/41632/1 مورخ 1399/08/22معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص راه اندازی عناوین اتهامی مربوط به قانون حفاظت در مقابل اشعه و کیفیت ثبت دعوای اذن در ازدواج با رعایت ماده 1041 قانون مدنی ؛
نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

نحوه‌ی مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی

🔶جهت مراجعه به صندوق تأمین خسارات بدنی چه مدارکی باید ارائه شود؟ 🔹نحوه‌‌ی جبران خسارات توسط صندوق تأمین خسارات بدنی 🔹مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نمی‌تواند به مسبب حادثه مراجعه کند؛
نرخ جدید تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد

نرخ جدید تسعیر ارز در شبکه بانکی اعلام شد

بانک مرکزی مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مـالی میان‌دوره‌ای اعلام کرد.؛