عناوین اتهام/خواسته

تذکر به مراجعین محترم:

۱)به همراه داشتن کارت ملی برای ثبت دادخواست الزامی است.

۲) به همراه داشتن اصل مدارک و منضمات دادخواست الزامی است. (کپی مدارک و منضمات پذیرفته نمی‌شود)

۳) پرداخت هزینه‌ دادرسی و نیز هزینه ثبت دادخواست در دفاتر منحصرا از طریق کارت‌خوان انجام می‌گیرد.

توجه : پس از اسکن مدارک، حتما مدارک خود را از متصدی دفتر تحویل بگیرید.

پاسخ پرسش‌ها و ابهامات در ارتباط با ثبت دادخواست
۱) در قسمت محاسبه هزینه دادرسی می‌توانید از میزان و نحوه محاسبه هزینه دادرسی مطلع گردید.
۲) در قسمت «محاسبه هزینه خدمات الکترونیک قضایی» می‌توانید از میزان و نحوه محاسبه دفاتر خدمات آگاهی یابید.
۳) در بخش سوالات متداول سایت می‌توانید سوالاتی که معمولا پرسیده می‌شوند به همراه پاسخ آنها آورده شده است.
۴) جهت مشاهده فرم های استشهادیه مورد نیاز اینجا کلیک کنید.
انواع خواسته‌ها و مدارک و منضماتی که هنگام ثبت هر خواسته مورد نیاز است
دعاوی کیفری
دعاوی خانوادگی
دعاوی مالی
عقود و تعهدات
امور حسبی
اعسار و تقسیط
امور تجاری و شرکت ها
کار و امور اجتماعی
اموال و مالکیت
دعاوی کیفری

معامله به قصدفرار ازدین

انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح شکایت معامله به قصد فرار ازدین

– استشهادیه محلی( اختیاری)

– قرارداد احتمالی (اجباری)

– دادنامه قطعی محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دین(اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– شماره پرونده استنادی

– تحقیقات محلی

– سایر دلایل و مستندات

 

نکته:

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است

خیانت در امانت

هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیاء نزد او بوده آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.در این صورت شخص مرتکب خیانت در امانت شده است.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح شکایت خیانت در امانت

– استشهادیه محلی( اختیاری)

– قرارداد احتمالی (اجباری)

– اظهارنامه (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– شماره پرونده استنادی

– تحقیقات محلی

– سایر دلایل و مستندات

ترک انفاق

در بیشتر موارد زنان هنگامی به سراغ شکایت کیفری نفقه می روند که از سوی همسرانشان از خانه بیرون شده اند یا این که با وجود زندگی در خانه همسرشان، مرد به او نفقه نداده و او را رها کرده است. در چنین شرایطی زنان می توانند با مراجعه به دادگاه های کیفری محدوده سکونت خود شکایت ترک انفاق را مطرح کنند و امیدوار باشند در مدتی کوتاه به حق خود برسند.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح شکایت ترک انفاق

– استشهادیه محلی( اختیاری)

– شناسنامه زوجه (اجباری)

– اظهارنامه (اختیاری)

-سند ازدواج (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– شماره پرونده استنادی

– تحقیقات محلی

– سایر دلایل و مستندات

دعاوی خانوادگی

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل، اجرت متعارفی است که بدون تعیین از جانب طرفین عقد نسبت به عمل بعد از انجام کار، معین و پرداخت می­شود. وقتی مرد در ایام زناشویی از نیروی کار زن بهره مند می­شود درواقع از نوعی مال استفاده می­کند در نتیجه زن مستحق دریافت اجرت المثل می­شود. در صورت مطالبه زوجه و عدم تصالح قبلی زوجین و عدم وجود شرط مالی، او می تواند دعوای حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت را طرح کند.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی اجرت المثل ایام زوجیت

– تصویر مصدق شناسنامه زوجین( اختیاری)

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– تصویر مصدق سند طلاق (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– تحقیقات محلی

– سایر دلایل و مستندات

الزام­ به تمکین

نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با دیگری گذاشته است. اگر زن حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نشود و یا به نوع دیگر محل زندگی مشترک را بدون اجازه همسر خود ترک نماید زوج می­تواند در صورت عدم سازش دعوی­الزام­ به تمکین در دادگاه خانواده مطرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی الزام به تمکین

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

– تصویر مصدق اظهارنامه (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج

گواهی عدم امکان سازش گواهی­ای است که، در صورت اختلاف بین زوجین دادگاه ابتدا به موضوع رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، به صدور آن حکم خواهد داد. حتی اگر طلاق با توافق طرفین نیز باشد رجوع  به دادگاه و گرفتن گواهی عدم امکان سازش الزامی است و در هیچ صورت زن و شوهر بی­ دخالت و نظارت دادگاه از هم جدا نمی شوند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای صدور گواهی عدم امکان سازش  

–  تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– تحقیقات محلی

– شماره پرونده استنادی

– مراجعه به پزشکی قانونی

– سایر دلایل و مستندات

ملاقات با فرزند

در صورتی که به علت طلاق یا هر دلیل دیگری والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزندش را دارد. بنابراین پدر یا مادر طفل می­توانند با استناد به رابطه زوجیت خاتمه یافته، بیان نام فرزند مشترک و سن وی، اشاره به حق ملاقات خود و منع طرف دیگر از ملاقات وی به استناد ماده ۱۱۷۴قانون مدنی از دادگاه مذکور صدور حکم بر تعیین وقت ملاقات و مکان آن را خواستار ­شوند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای ملاقات با فرزند

۱- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

۲- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)

۳- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

اثبات رابطه­ ی زوجیت

هنگامی که مرد یا زن منکر وجود علقۀ زوجیت شود یا از وجود رابطۀ زوجیت به هر دلیل امتناع نماید، دعوای اثبات رابطه زوجیت توسط کسی که انکار علیه اوست مطرح می گردد. به منظور طرح دعوای اثبات زوجیت، زن می تواند با تاکید بر میزان مهریه و انکار عقد توسط مرد و اسناد دیگری که اماره ای بر وجود رابطۀ زوجیت است با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده صدور حکم بر اثبات زوجیت را خواستار گردد. البته این دعوا می تواند از جانب مرد نیز مطرح شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات رابطه­ی زوجیت

– تصویر مصدق سند ازدواج عادی (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– سایر دلایل و مستندات

استرداد جهیزیه

آوردن جهیزیه به معنی انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر درآن نیست. حق مالکیت زن باقی می­ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره­مند می­شود و می­تواند به طور متعارف از این اموال استفاده کند. زوجه چنانچه درنتیجه متارکه یا به دلایل دیگر، تصمیم داشته باشد از خانه شوهر برود می­تواند به استناد صورت جهیزی که دارد، آن اموال را از مرد مطالبه ­کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای استرداد جهیزیه

– تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

– فهرست اسباب و وسایل(سیاهه) (اجباری)

– تصویر مصدق استشهادیه با ذکر خصوصیات دقیق جهیزیه (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– تحقیقات محلی

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– اتیان سوگند

– سایر دلایل و مستندات

تجویز ازدواج مجدد

قانونگذار با توجه به آیه صریح قرآن که به شرط عدالت به مرد اجازه اختیار چهار همسر را داده، در قانون حمایت خانواده، ازدواج مجدد مرد همسر­دار را منوط به تحقق شروطی نموده است. به موجب این قانون مرد نمی­تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد­ی که قانونگذار برشمرده است. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد، و اجرای عدالت (رضایت همسر اول)، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای تجویز ازدواج مجدد

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– تحقیقات محلی

– اتیان سوگند

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– سایر دلایل و مستندات

مطالبه مهریه

مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است. در صورت مطالبه زن، مرد مکلف است مهریه­اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد. سکوت زوجین نسبت به مهر یا حتی توافقشان بر نکاح بدون مهریه، تعهد مرد را به تملیک مهر به نفع همسرش از بین نمی برد. زوجه می تواند به منظور مطالبه مهریه از دو طریق اقدام نماید: ۱-چنانچه عقدنامه رسمی باشد مهریه از طریق دایره ی اجرای ثبت اسناد نیز قابل وصول است. ۲- چنانچه سند رسمی نباشد زن باید از طریق دادگاه خانواده اقدام نماید .

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای مطالبه مهریه

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– اتیان سوگند

– سایر دلایل و مستندات

صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می­کند. زوج می تواند هر زمانی که بخواهد همسرش را طلاق دهد، اما قبل از صدور حکم طلاق موظف است تمامی حق و حقوق زن از قبیل تادیۀ مهریه، نحله و اجرت المثل ایام زوجیت، نفقۀ ایام زوجیت را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت زوجه، یعنی گذشت زن از کلیه حقوق، جاری نخواهد شد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش به در خواست زوج

 – تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

–  معرفی به پزشکی قانونی

–  تحقیقات محلی

 – سایر دلایل و منضمات

ثبت واقعه طلاق

پس از این که طلاق به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به طلاق یا فسخ نکاح اقدام، یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری کند، می­توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، که الزام به ثبت واقعه طلاق را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است دادخواست ثبت واقعه طلاق را مطرح نمود. ضمانت اجرای کیفری در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای ثبت واقعه طلاق

– تصویر مصدق ازدواج (اجباری)

– تصویر مصدق سند طلاق عادی (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– معرفی به پزشکی قانونی

– تحقیقات محلی

– اتیان سوگند

– سایر دلایل و منضمات

طلاق به در خواست زوجه

اصل کلی این است که زن نمی تواند درخواست طلاق نماید. در واقع زن تنها در مواردی می تواند حکم به اجبار شوهر را برای طلاق از دادگاه بگیرد که درخواست وی مستند به این دلایل باشد: ۱- خودداری و عجز شوهر ازپرداخت نفقه ۲- خودداری شوهر از ایفای وظایف زناشویی ۳- در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج[۱] زوجه باشد ۴- در صورتی که شرط وکالت در طلاق برای زوجه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری درج شده باشد.     
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– تصویر مصدق شناسنامه ها (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– معرفی به پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات


[۱]- عسر و حرج عبارتست از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و مصادیق آن عبارتند ار:
 ۱) ترک زندگی خانواده توسط زوج به مدت شش ماه متوالی یا یا نه ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه
 ۲) اعتیاد زوج به یکی از مواد مخدر یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی
 ۳) محکومیت زوج به حبس بیش از پنج سال
 ۴) ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج
 ۵) ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری

حضانت

حضانت به معنای ولایت و سرپرستی بر کودکان به منظور نگهداری، تربیت و پرورش آنان از سوی کسانی که چنین حق و صلاحیتی را دارند می باشد. حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادری است که طفل را به دنیا آورده اند. این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است، مگر طفل مجنون یا محجور باشد. حضانت دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهدۀ مادر می­باشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی اگر از این گروه کسی نباشد حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای حضانت

– تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
– تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
– تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– معرفی به پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

ثبت واقعه ازدواج

پس از این که نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق حقوق ایران باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. در صورت عدم ثبت ازدواج در دفاتر اسنادرسمی  توسط مرد یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است و مرد از ثبت آن امتناع می­کند، می­توان طبق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده، که الزام به ثبت واقعه ازدواج را الزامی دانسته و برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است دادخواست ثبت واقعه ازدواج را مطرح نمود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ثبت واقعه ازدواج

– تصویر مصدق سند ازدواج عادی (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– معرفی به پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

طلاق توافقی

در صورت اختلاف بین زوجین دادگاه ابتدا به موضوع رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، طلاق توافقی انجام خواهد داد. حتی اگر طلاق با توافق طرفین نیز باشد رجوع  به دادگاه و گرفتن گواهی عدم امکان سازش الزامی است و در هیچ صورت زن و شوهر بی­دخالت و نظارت دادگاه از هم جدا نمی شوند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای طلاق توافقی

–  تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– تصویر مصدق شناسنامه ها (اختیاری)

منع اشتغال زوجه/ زوج (غیرمالی)
شوهر می­ تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. شوهر در صورتی که بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای منع اشتغال زوج / زوجه (غیر مالی)
– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات

رفع حجر

قانونگذار برای آنکه افراد را شایسته تصرف در اموال و حقوق مالی خود بشناسد شروطی را ضروری دانسته است. این شروط عبارتند از عقل، بلوغ و رشد. افرادی که فاقد هر یک از این شروط باشند را محجور به معنای ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی می شناسند. محجورین سه دسته­اند؛ صغار، سفها و مجانین. صغیر به کسی اطلاق می­شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. سفیه شخصی است که تصرفات مالی او عاقلانه نیست و مجنون کسی است که قوه و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. هر یک از این محجورین هرگاه شرایط مذکور را بدست آورند از آن­ها رفع حجر خواهد گردید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع حجر

– تصویر مصدق  دادنامه مربوط به صدور حکم حجر (اختیاری)
– تصویر مصدق نظریه پزشک قانونی (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– تحقیقات محلی

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

ضم امین

هرگاه ولی قهری (پدر و جدپدری) شایستگی اداره امور محجور را به تنهایی نداشته باشد، بعد از ثبوت عدم لیاقت یا تعدی و تفریط او در اموال مولی ­علیه، دادگاه می ­تواند شخص مورد اعتمادی را تعیین نموده تا با همکاری ولی کارهای محجور را انجام دهد. در اصطلاح، این شخص را امین و این عمل دادگاه را ضم امین گویند. همچنین در معاملاتی که به نمایندگی محجور واقع می­ شود، شرکت ولی قهری و امین لازم است و هیچ یک به تنهایی اختیار و آزادی کامل در اداره امور مولی­ علیه ندارد. در واقع محجور در این صورت دارای دو نماینده قانونی خواهد بود که باید مشترکاً و منضماً اقدام کنند. علاوه بر این در مواردی که متولی مال موقوفه خیانت در امانت کند، به موجب رأی دادگاه، اداره‏ ی موقوفه می‏ باید با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولی باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ضم امین

– تصویر مصدق شناسنامه متقاضی(اجباری)
– تصویر مصدق مدارک مبنی بر عدم توانایی ولی طفل (اختیاری)
– در مورد وقف تصویر مصدق مدارک مبنی بر خیانت در امانت متولی (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

 * در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– شهادت شهود و مطلعین

– تحقیقات محلی

– اتیان سوگند

– شماره پرونده استنادی

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– سایر دلایل و مستندات

عزل امین

موارد عزل امین  عبارت است از؛ در صورتی که معلوم شود امین فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود، اگر امین مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک‌ ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب‌ شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد، حبس امین به علتی غیر از علل فوق که بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند، اعلان ورشکستگی امین، عدم‌لیاقت یا توانایی امین در اداره ‌اموال مولی‌علیه، اگر امین مجنون یا فاقد رشد گردد، هرگاه امین در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود، هرگاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت امین معین شده است اختیار شوهر کند، اگر امین ازدواج خود را در مدت مقرر به‌ مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای عزل امین

– تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
– تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– درخواست استعلام

– درخواست جلب نظر کارشناس

–  تحقیقات محلی

–  شماره پرونده استنادی

–  شهادت شهود و مطلعین

 – استعلام نظر پزشکی قانونی

– اتیان سوگند

 – سایر دلایل و منضمات

عزل ناظر

دادگاه می­ تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر تعیین کند تا امور محجور توسط قیم و تحت نظارت ناظر اداره شود. موصی (شخص وصیت کننده) نیز می­ تواند شخصی را به نام ناظر تعیین نموده تا بر اعمال وصی (شخصی که مسئولیت اجرای وصیت را دارد) نظارت کند که بر طبق وصیت عمل شود، همچنین واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.. در صورتی که ناظر در انجام وظایف محوله مرتکب تقصیر شده باشد،(تقصیر اعم است از تفریط و تعدی. تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است و تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا عرف است نسبت به مال یا حق دیگری) توسط دادگاه از سمت خود عزل خواهد شد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای عزل ناظر

– تصویر مصدق دادنامه مربوط به تعیین ناظر (اجباری)
– تصویر مصدق مدارک مبنی بر عدم صلاحیت و شایستگی خوانده (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– درخواست استعلام

– درخواست جلب نظر کارشناس

– تحقیقات محلی

 – شماره پرونده استنادی

– شهادت شهود و مطلعین

 – سایر دلایل و منضمات

عزل وصی از وصایت (غیر مالی)

وصیت عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا امور یا تصرفاتی نسبت به بعد از فوت خود مأمور کند. وصیت کننده را موصی و شخص مأمور به انجام وصیت را وصی و هرگاه موصی در وصیت به وصی اختیار بدهد که برای بعد از وفات خود نسبت به مورد وصیت خویش وصی دیگری معین کند وصایت گویند. در صورتی که وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا تربیت مولی‌علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام‌ وظایف خود نماید، همچنین در صورتی که طبق وصایای موصی رفتار نکند، ضامن است. و موصی­له یا نماینده قانونی او می­تواند تقاضای عزل وصی از وصایت را بنماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای  عزل وصی از وصایت

– تصویر مصدق وصیت نامه (اجباری)
– تصویر مصدق گواهی فوت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
– درخواست استعلام
 – تحقیقات محلی
– شهادت شهود و مطلعین
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

فسخ نکاح

انحلال عقد نکاح از دو طریق امکان‌پذیر است، فسخ و طلاق. در فسخ نکاح، زوجین با شرایطی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند. این موارد عبارت از جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشند که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، یکی از زوجین به عمد با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست دیگری را فریب داده باشد(تدلیس)، درصورت وجود عیوب عنن، خصاء و ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی در مرد و وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از دو چشم در زن می باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای فسخ نکاح

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– استعلام نظر پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

ابطال ثبت واقعه طلاق

از شرایط اساسی طلاق این است که مرد هنگام طلاق بالغ، عاقل و مختار باشد و زن در عادت زنانگی یا در حالت نفاس نبوده و نیز از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق بین زوجین نزدیکی روی نداده باشد. علاوه بر این زن یا شوهر می­بایست برای طلاق به دادگاه مراجعه و گواهی عدم امکان سازش تحصیل و سپس با تسلیم آن به دفتر طلاق مبادرت به طلاق و ثبت آن نمایند. همچنین طلاق باید با خواندن صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد. در صورت عدم رعایت یکی از موارد فوق طلاق باطل است. در صورتی که طلاق باطل ثبت گردد هر یک از زوج یا زوجه می­توانند تقاضای ابطال ثبت واقعه طلاق را از دادگاه بخواهند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال ثبت واقعه طلاق

– تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– استعلام نظر پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی

ابطال ثبت واقعه ازدواج

وجود برخی از شرایط باعث بطلان نکاح می­شود مانند؛ نکاح دو هم جنس، ازدواج به صورت صوری و بدون قصد، ازدواج با زن شوهر­دار یا زنی که در عده طلاق یا وفات است، ازدواج پنجم مردی که چهار زن دائمی دارد، ازدواج زنی که به سه یا نه طلاق مطلقه شده باشد با همان مرد، ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، نسبت زنا به زن توسط شوهرش یا نفی فرزندی که زن به دنیا آورده از خود، ازدواج در زمان احرام، ازدواج با محارم سببی، نسبی و رضاعی. همچنین برخی شروط که ضمن عقد ازدواج باعث بطلان عقد می گردد، مانند خودداری از ازدواج مجدد شوهر یا شرط خودداری از روابط جنسی. در صورتی که نکاحی به ثبت رسیده باشد که به علت یکی از موارد فوق باطل باشد، می­توان ابطال ثبت ازدواج را از دادگاه تقاضا نمود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال ثبت واقعه ازدواج

– تصویر مصدق سند رسمی ازدواج (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– استعلام نظر پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی

لغو حضانت

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می­تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. همچنین هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگاهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی­حق شود، می­تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری تصمیم بگیرد. علاوه بر این در صورت ازدواج مادر و جنون یا فوت پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست حضانت لغو می­شود.               
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای لغو حضانت

– تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
– تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
– تصویر مصدق شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– اتیان سوگند

– درخواست استعلام

– تحقیقات محلی

– شماره پرونده استنادی

– شهادت شهود و مطلعین

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– سایر دلایل و منضمات

– اتیان سوگند

– سایر دلایل و منضمات

اذن در ازدواج

نـکاح دخـتر باکره اگرچه به سن بلـوغ رسیده باشد، مـوقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جـد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع ­نماید دخـتر می­تواند با معرفی کامل مردی که می­خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. همچنین ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
مدارک و منضمات مورد نیازجهت دعوای اذن در ازدواج

– تصویر مصدق شناسنامه متقاضیان/ خواهان­ (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– سایر دلایل و منضمات
– استعلام نظر پزشکی قانونی
– تحقیقات محلی

استرداد طفل

در مواردی ممکن است حق حضانت والدین به دلایل قانونی ساقط شود. در این صورت شخصی که  حضانت از وی سلب شده است موظف به استرداد طفل می­باشد. این موارد طبق قانون مدنی عبارت از جنون هر کدام از والدین، شوهر کردن مادر، فوت یکی از والدین، عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر مانند؛ اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف می باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد طفل

– تصویر مصدق سند ازدواج عادی (اختیاری)

– تصویر مصدق سند شناسنامه (اختیاری)

– تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

– اتیان سوگند

– تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– شهادت شهود و مطلعین

– سایر دلایل و منضمات

الزام به بذل مدت متعه

متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت نوعی از ازدواج است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه‌ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن، رابطه زوجیت خود به ‌خود منقضی می‌شود. ازدواج موقت با بذل مدت توسط شوهر نیز، منحل می­شود. بذل مدت عبارت است از واگذاری بقیه مدت ازدواج موقت، یعنی شوهر می­تواند مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. در صورتی که زوجه ادعا کند که دوام زوجیت موجب عسر و حرج وی است در صورت صحت ادعا و احراز عسروحرج توسط دادگاه، حکم به الزام زوج به بذل مدت باقی مانده از ازدواج موقت را صادر می­نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به بذل مدت متعه

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– تحقیقات محلی

اهداء جنین

اهدای جنین یعنی واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی یک زوج سالم به یک زوج نازا. اهدا­کنندگان می‌بایست زن و شوهر بوده و دارای سلامت جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب باشند و به طور داوطلبانه و با رضایت کامل این کار را انجام دهند. اهدا­شوندگان می‌بایست زوجی نابارور و ایرانی باشند که تقاضای مشترک خود را به دادگاه خانواده ارائه کرده­اند. دادگاه در صورت احراز شرایط مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اهداء جنین

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
– تصویر مصدق گواهی پزشک (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– استعلام نظر پزشکی قانونی

دعاوی مالی

مطالبه وجه سفته

سفته سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی را درموعد معین یا عندالمطالبه یا در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. سفته باید علاوه بر امضاء یا مهر داراى تاریخ و متضمن مواردی باشد از جمله؛ مبلغى که باید تأدیه شود با تمام حروف، گیرنده وجه، تاریخ پرداخت. در صورت عدم وجود یکی از این موارد در سفته، این نوشته سند تجاری محسوب نمی شود و به عنوان یک سند عادی تلقی می شود. در صورت عدم وصول وجه سفته می توان دعوی حقوقی مطالبه وجه سفته مطرح نمود.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی مطالبه وجه سفته

– فتوکپی مصدق سفته(اجباری)

– ظهر سفته(اختیاری)

– فتوکپی مصدق واخواست نامه(اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– ستماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

مطالبه وجه چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. طبق ماده یک قانون صدور چک به انواع مختلفی از جمله؛ چک عادی،چک تأیید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی تقسیم می گردد. در صورت عدم وصول وجه چک می توان، دعوی حقوقی ” مطالبه وجه چک” را مطرح نمود.

 مدارک و منضمات طرح دعوای مطالبه وجه چک/ صدور چک بلامحل

–  کپی مصدق چک

– گواهی عدم پرداخت صادره از بانک (این گواهی شامل مشخصات چک،

–  مشخصات صاحب چک، مشخصات دارنده چک با مهر و امضای شعبه بانک مربوطه می باشد)

–  به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

مطالبه دیه

دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­شود. در قتل­های خطایی، شبه عمد و جرح شبه عمد، دیه تعلق می­گیرد. هنگامی که تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات به دلایلی مانند: فوت متهم یا محکوم­علیه در مجازات­های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات­های بازدارنده موقوف گردد و نتوان موضوع را از طریق کیفری تعقیب نمود، فرد می­تواند با ارائه دادخواست مطالبه دیه به مراجع حقوقی طرح دعوا کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای مطالبه دیه

– تصویر مصدق دادنامه  (اختیاری)

– تصویر مصدق گزارش مرجع انتظامی (اختیاری)

– تصویر مصدق نظریه پزشکی قانونی (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

مطالبه خسارت

یکی از آثار قرارداد اجرای آن توسط متعهد است به طوری که اگر متعهد در انجام آن تأخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارت وارد بر متعهدله را جبران کند. در صورتی که مدت مقرر برای اجرای حکم تعهد منقضی شود یا متعهد له اجرای آن را مطالبه کند و متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد همچنین در صورتی که مانعی که در راه اجرای تعهد وجود داشته است عادتاً قابل پیش بینی باشد و بر اثر عدم انجام تعهد به متعهد له خسارت وارد شده  باشد، متعهد له می تواند دعوی حقوقی مطالبه خسارت را طرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای مطالبه خسارت

– تصویر مصدق سند رسمی(اختیاری)

– تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

– نظریه کارشناسی (اختیاری)

– تصویر مصدق دادنامه

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

ابطال چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. در صورتی که چک، مفقود، سرقت و یا جعل شده باشد صاحب حساب یا صادر کننده چک یا قائم مقام آن­ها می­تواند درخواست ابطال چک را به دادگاه ارائه داده، و به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال چک

– تصویر مصدق چک (اختیاری)
– تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– اتیان سوگند

استرداد ثمن معامله

در مواردی که به دلیل فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع معامله باطل است یا به دلیل حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هرطرف یا شخص ثالث وجود دارد معامله فسخ می­شود یا به علت معامله­ی اکراهی و معامله فضولی غیر­نافذ شود دعوای استرداد ثمن معامله مطرح می­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد ثمن معامله

– تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
– تصویر مصدق سند رسمی(اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– معاینه محلی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

استرداد لاشه چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. اگر فرد علیه دارنده چک این ادعا را داشته باشد که چک مورد نظر خالی از دین و تعهد بوده و خوانده استحقاق دریافت وجه آن را ندارد می­تواند دعوای استرداد لاشه چک را مطرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد لاشه چک

– تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
– تصویر مصدق رسید عادی (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

پرداخت حق­ الوکاله

حق­ الوکاله عبارت از مزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند. میزان حق­الوکاله کاملاً بستگی به توافق طرفین دارد، وکیل می­تواند به طور تبرعی(مجانی) وکالت موکل خود را بپذیرد و الزامی به تعیین حق الوکاله نیست. اما اگر حق الوکاله تعیین شد موکل ملزم به پرداخت آن می­باشد که در صورت توافقی بودن، طبق توافق طرفین پرداخت می­گردد اما در صورت عدم توافق میزان آن بر­اساس آیین نامه تعرفه حق­الوکاله، حق­المشاوره و …. مصوب ۲۷/۴/ ۱۳۸۵ مشخص می گردد. در صورت عدم پرداخت حق الوکاله از سوی موکل، وکیل می تواند دعوای پرداخت حق الوکاله را مطرح نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای پرداخت حق الوکاله

– تصویر مصدق وکالتنامه (اجباری)
– تصویر مصدق قرارداد حق الوکاله (اختیاری)
– تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)

مطالبه ما­به­ التفاوت اجاره ­بها

چنانچه موجر خانه­ای را به اجاره دهد و بعد معلوم شود که تنها بخشی از خانه ملک موجر است و دیگران نیز با موجر شریکند، مستأجر می­تواند اجاره را با همان وضع ناخواسته نگاه دارد و به عنوان مابه­التفاوت یا عوض، بخشی از اجاره که باطل بوده است از اجاره­بها بکاهد. همچنین در صورتی که مستأجر میزان اجاره­بهای مقرر در قرارداد یا مورد توافق طرفین را به طور کامل نپردازد موجر نیز می­تواند مابه­التفاوت اجاره­بها را مطالبه کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه ما­به­ التفاوت اجاره ­بها

– تصویر مصدق سند اجاره (اجباری)    
– تصویر مصدق دادنامه تعدیل اجاره بهاء (اجباری)    
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– اتیان سوگند
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات

عقود و تعهدات

تأیید فسخ قرارداد

برهم زدن عقد به اراده یک طرف را فسخ گویند. فرد می­تواند یا به موجب اختیار فسخی که قانون به شخص داده یعنی خیار عیب، غبن، تبعض صفقه، تدلیس، حیوان، تخلف شرط، تاخیر ثمن، مجلس و رویت، یا به وسیله شرطی که به موجب توافق طرفین در عقد وجود دارد و به آن خیار شرط می­گویند، عقد را فسخ کند. برای اجرای فسخ نیازی به رضای طرف مقابل نیست.
مدارک و منضمات جهت طرح دعوای تأیید فسخ قرارداد

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند

ابطال اجاره­ نامه

اجاره نیز مانند هر عقد دیگری باید شرایط اساسی صحت معاملات یعنی قصد طرفین و رضای آن­ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت را دارا باشد. همچنین مدت اجاره باید معین و عین مستأجرهباید معلوم و معین باشد و موجر قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد و نیز باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد در غیر این صورت اجاره باطل است.علاوه بر این هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود، اجاره باطل می­شود. موجر باید مالک منافع یا مجاز به اجاره دادن آن باشد در غیر اینصورت اجاره، فضولی و غیرنافذ می­شود و در صورت عدم تنفیذ از سوی مالک منفعت اجاره باطل می­شود.عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می­شود این بطلان به موردی اختصاص دارد که تلف عین در اثر حوادث قهری و طبیعی مانند سیل یا زلزله تلف شود.اگر مالکی به رایگان منافع مال خود را به مدت عمر به دیگری بدهد یا عین مال را منتقل کند و منافع را تا زمانی که زنده است برای خود نگاه دارد اجاره به فوت او باطل می­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجاره ­نامه

– تصویر مصدق قرارداد اجاره (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله) مال غیر منقول

بر حسب بند ۳ قانون مدنی یکی از آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شود، آن است که بایع را به تسلیم مبیع ملزم می­نماید. تسلیم یعنی قرار دادن مبیع در اختیار مشتری، به گونه ای که مشتری هر نوع تصرف و یا انتفاعی را نسبت به آن به عمل آورد، اما لازم نیست مبیع عملاً در اختیار و تصرف مشتری قرار گیرد. در تسلیم مبیع، هنگامی که مال مورد معامله غیرمنقول است، تسلیم در محل وقوع مال غیرمنقول انجام می­گیرد، مگر آن­که وسیله مادی آن مال، مثلاً کلید و یا سند مالکیت باشد که در این صورت باید در محل وقوع بیع انجام پذیرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تسلیم مبیع ( تحویل مورد معامله) مال غیر منقول

–  تصویر مصدق قرارداد (اجباری)
– تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
– ( حداقل یکی از دلایل فوق باید انتخاب شود)         
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل  و مستندات
– اتیان سوگند

امور حسبی

ابطال شناسنامه

شناسنامه، انتساب اولیه هر شخص را در طبقه اجتماعی او و اینکه پدر و مادر وی چه کسانی هستند و به کدام فامیل تعلق دارند را روشن می­کند. ابطال شناسنامه در مواردی مانند کم کردن سن صورت می­گیرد در این حالت خواهان باید شهودی معرفی کند و از طرف دادگاه مسئله به پزشکی قانونی برای تشخیص صحت ادعا ارجاع شود. شخص می­تواند برای ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه جدید که باید متکی بر دلایل قانع کننده باشد، دعوی حقوقی ” ابطال شناسنامه” طرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای ابطال شناسنامه

– تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)

– تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)

– تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– تحقیقات محلی

– شماره پرونده استنادی

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– سایر دلایل و مستندات

اصلاح شناسنامه

در صورتی که اشتباه ناشی از تحریر شناسنامه نبوده بلکه اعلام کننده در تاریخ ولادت طفل یا مشخصات والدین اشتباه کرده باشد، تصحیح این گونه اشتباهات در صلاحیت دادگاه است. در صورتی که اشتباه بعد از امضای سند به عمل آمده باشد و سند به صاحب آن تسلیم شده باشد، بر اساس ماده ۴ قانون ثبت احوال دادگاه در این خصوص صالح خواهد بود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای اصلاح شناسنامه

 – تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)

 – تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– تحقیقات محلی

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

نفی نسب

ممکن است کسی که ظاهراً با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و به تعبیر دیگر وجود چنین رابطه­ ای را انکار نماید. هرگاه مردی که بر طبق اماره فراش پدر کودکی به شمار می­آید بخواهد انتساب آن کودک را به خود نفی کند، باید خلاف اماره قانونی فراش را در دادگاه اثبات کند یا به لعان متوسل شود.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای صدور نفی نسب

– تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)

– تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

– تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)

 

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– استعلام نظر پزشکی قانونی

– اتیان سوگند

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

اثبات نسب

نسب ناشی از نکاح، نسب مشروع است. برای اثبات نسب مشروع  باید رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری ثابت شود. رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی یعنی اقرار، سند، گواهی، امارات قضایی و سوگند امکان پذیر است. در اثبات نسب مادری باید وضع حمل زن و هویت طفل اثبات شود و نسب پدری را می­ توان به وسیله اماره فراش، شهادت، آزمایش خون وعوامل ارثی اثبات کرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای صدور حکم اثبات نسب

– تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– درخواست جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– تحقیقات محلی

– شماره پرونده استنادی

– معرفی به پزشکی قانونی

– سایر دلایل و منضمات

درخواست صدور حکم رشد

رشد یعنی شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد. برای خروج صغیر از حجر و اداره اموالش، تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است. صغیر پس از رسیدن به بلوغ(سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است) و اثبات رشد می­ تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت صدور حکم رشد

– تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر پزشکی قانونی
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات

تغییر نام

افراد مجاز به انتخاب هر نامی هستند، مگر نام­هایی که ممنوعیت انتخاب آن­ها در قانون تصریح شده باشد. در صورتی که نام شخص از اسامی ممنوعه باشد، برای تغییر نام هیأت حل اختلاف ثبت صالح به رسیدگی خواهد بود ولی در سایر موارد که هر دلیل نفعی مشروع در تغییر نام وجود داشته باشد، متقاضی می­تواند برای تغییر نام در مراجع عمومی دادگستری، تقاضا دهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تغییر نام

 – تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
– اتصویر مصدق ستشهادیه محلی (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات

حجر

حجر به معنی عدم توانایی شخص در اداره امور خود یا منع شخص به حکم قانون می باشد. محجورین در قانون مدنی سه دسته اند: صغار، افراد غیر رشید و مجانین. قانونگذار در ایجاد ممنوعیت برای محجور اهدافی دارد از جمله حمایت از منافع شخص محجور و حمایت از دیگران. قانونگذار با منع محجور از انجام دادن اعمال حقوقی و واگذاری مسئولیت به ولی و قیم، از اموال و حقوق مالی او نگهداری و هر گونه ضرری را از وی دفع می­کند. به علاوه از این طریق مصلحت طلبکاران مراعات و ضرر نیز از آن­ها دفع می­گردد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای حجر

– تصویر مصدق نظریه پزشک (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
–  استعلام از پزشکی قانونی
– شماره پرونده استنادی
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات

ممانعت از خروج فرزند از کشور

در صورتی که بین زن و شوهر طلاق واقع شود دادگاه ضمن رأی خود با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می­کند. حق ملاقات از جمله حقوق متقابل و قانونی پدر و مادر و طفل است. در صورتی که هریک از ابوین بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر می­تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از خروج فرزند از کشور شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای  ممانعت از خروج فرزند از کشور

– تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
 – تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
– تصویر مصدق شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)
– دادنامه مربوط به حق حضانت یا ملاقات (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
– درخواست استعلام
– تحقیقات محلی
– شماره پرونده استنادی
– شهادت شهود و مطلعین
– سایر دلایل و منضمات

درخواست نصب ناظر استصوابی

ناظر استصوابی کسی است که تمام امور باید به تصویب و موافقت او برسد. ناظر استصوابی در اموری مانند وصیت، ورشکستگی، وقف، اداره امور ترکه و قیومت تعیین می­شود. در وصیت وصی با موافقت ناظر امور مربوطه به وصیت را انجام می­دهد. در ورشکستگی دادگاه مکلف است به محض صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به عنوان عضو ناظر جهت نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع آن تعیین کند. در وقف نیز واقف می­تواند شخصی را به عنوان ناظر جهت موافقت و تصویب امور متولی قرار دهد. همچنین در اداره امور ترکه و نیز بر قیم برای حفظ حقوق مولی علیه ممکن است ناظر استصوابی تعیین شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت درخواست نصب ناظر استصوابی

– تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
– تصویر مصدق قیم نامه (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
– شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
-سایر دلایل و مستندات

ابطال وصیت ­نامه

وصیت­ کننده باید اهلیت و اجازه در تصرف اموال خود را داشته باشد. در صورتی که موصی وصیت دومی بر وصیت اول خود صادر کند وصیت اول باطل است. مورد وصیت باید مالیت و منفعت عقلائی و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد و در ملکیت موصی بوده و متعلق به شخص ثالث نباشد. همچنین وصیت بر مال نامشروع باطل و وجهه قانونی ندارد. وصیت متوفی تنها نسبت به یک سوم اموالش نافذ و صحیح است و درصورتی که سایر ورثه با مفاد وصیت نامه مخالفت کنند، می­توانند تقاضای ابطال وصیت نامه را نمایند. علاوه بر این موارد هر گونه خط­خوردگی، لاک­گرفتگی و یا خدشه موجب ابطال وصیت­نامه خواهد شد.

مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال وصیت­ نامه


– تصویر مصدق وصیت نامه (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
–  اتیان سوگند
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات
 

اعسار و تقسیط

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زائد بر دارائی­ اش باشد و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید. بنابراین هنگامی که شخص دارائی­ اش کفاف پرداخت محکومٌ به (آنچه که قاضی حکم را درباره آن صادر می کند) را ندهد و یا به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه آن نباشد می تواند دادخواست حقوقی “اعسار از پرداخت محکوم به” را طرح نماید.
مدارک و منضمات طرح دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به

– تصویر مصدق فیش حقوقی

– تصویر مصدق استشهادیه محلی

– تصویر مصدق دادنامه

– استشهادیه محلی

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

اعسار از پرداخت مهریه

اعسار حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زائد بر دارائی اش باشد و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید. بنابراین هنگامی که شخص دارائی اش کفاف پرداخت مهریه را ندهد و یا به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه آن نباشد می تواند دادخواست حقوقی “اعسار از پرداخت مهریه” را طرح نماید.

مدارک و منضمات طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه

–  تصویر مصدق فیش حقوقی

–  استشهادیه محلی

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

تعدیل تقسیط مهریه

الزام مرد به پرداخت مهر،ریشه قراردادی ندارد و تابع اراده زوجین نیست؛ بلکه تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل می­شود. وقتی مرد معسر شناخته شود اما باید به صورت تقسیط شده مهریه را پرداخت نماید اگر به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی تعدیل تقسیط مهریه

– فتوکپی مصدق دادنامه (اجباری)

– فتوکپی مصدق استشهادیه محلی (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

مطالبه نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. نفقه زن در زمره­ی دیون شوهر است. تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از او است. نفقه زن بر نفقه خویشان مقدم است و در حال ورشکستگی و اعسار مرد نیز در زمره دیون ممتازه است. زن می­تواند نفقه ایام گذشته و مقدار نفقه آینده خود را­ در صورت وجود علقه زوجیت با طرح دعوی حقوقی از دادگاه بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی مطالبه نفقه

– تصویرمصدق سند ازدواج (اختیاری)

– تصویرمصدق شناسنامه  (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

– استماع شهادت شهود و مطلعین

– جلب نظر کارشناس

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و مستندات

تعدیل ­تقسیط محکوم به

چنانچه فرد از سوی دادگاه معسر از پرداخت محکوم به شناخته شده باشد و در صورتی که هر یک از طرفین به هر دلیلی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط محکوم­به را ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح تعدیل­ تقسیط محکوم به

– تصویر مصدق دادنامه (اجباری)

– تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.

*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.

–  استماع شهادت شهود و مطلعین

–  تحقیقات محلی

– درخواست استعلام

– شماره پرونده استنادی

– سایر دلایل و منضمات

امور تجاری و شرکت ها

مطالبه سهم ­الشرکه

سهم­ الشرکه یک حق مالی است زیرا ارزش مبادله­ای دارد و مال منقول و قابل توقیف می­باشد. برای مطالبه سهم­الشرکه ابتدا باید شرکتی به صورت قهری یا قراردادی و مال مشاعی وجود داشته باشد و هر یک از شرکاء در این مال به یکی از اسباب اشاعه شریک باشند. در صورتی که شرکت در اثر رجوع یکی از شرکاء، تقسیم یا تلف شود و تمام مال مشترک از بین برود. همچنین هنگامی که برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می­تواند رجوع کند و سهم­ الشرکه را مطالبه کند که در صورت عدم پرداخت شریک به دادگاه رجوع می­ کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه سهم ­الشرکه

– تصویر مصدق قرارداد شرکت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– تحقیقات محلی
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه­ها یا اشخاص متمایز نماید. پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری، شخص یا شرکت حق انحصاری پیدا می­کند که به موجب آن می‌تواند از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه ثبت علامت تجاری هستند جلوگیری نمایند. لذا زمانی که شخص ثالثی علامت تجاری مشابه علامت شخص مالک که علامت به نام او به ثبت رسیده است استفاده می­کند و به این منظور کالایی را تولید می­کند مالک علامت تجاری می­تواند منع شخص ثالث را از دادگاه درخواست کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای منع خوانده از تولید و استفاده علامت تجاری مشابه علامت خواهان

– تصویر مصدق گواهی نامه ثبت علامت خواهان و خوانده (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیرمالی)

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می­شود. بطلان صورتجلسه مجمع عمومی (غیر مالی ) ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مانند عدم اهلیت بعضی از شرکت کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونیشان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است یا عدم مشروعیت موضوعی که نسبت به آن  تصمیم اتخاذ شده است یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورت جلسه را امضا نکرده و امضای آ­ن­ها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع باطل است. بیشترین موارد بطلان در مواردی است که درباره شرکت­های سهامی عام و خاص پیش­بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت­های لازم برای رأی­گیری یا حدنصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهام.
 مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیرمالی)

 – تصویر مصدق صورتجلسه مجمع عمومی (اختیاری)
– سند مثبت شراکت یا سهامدار بودن (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید
– استماع شهادت شهود و مطلعین
–  درخواست جلب نظر کارشناس
– سایر دلایل و مستندات
– شماره پرونده استنادی

ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (مالی)

مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می­شود. بطلان صورتجلسه مجمع عمومی (مالی) ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مانند عدم اهلیت بعضی از شرکت کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونیشان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است یا عدم مشروعیت موضوع تصمیم اتخاذ شده است یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورت جلسه را امضا نکرده و امضای آ­ن­ها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع باطل است. بیشترین موارد بطلان در مواردی است که درباره شرکت­های سهامی عام و خاص پیش­بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت­های لازم برای رأی­گیری یا حدنصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهام.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (مالی)

– تصویر مصدق صورتجلسه مجمع عمومی (اختیاری)
– سند مثبت شراکت یا سهامدار بودن(اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– تحقیقات محلی
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (مالی)

در صورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­باشند ،خلاصه­ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند قید می گردد. در مورد تصمیمات هیأت مدیره­ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات در آن رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال صورتجلسه را از دادگاه تقاضا نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (مالی)

– تصویر مصدق صورتجلسه هیات مدیره (اختیاری)
– تصویر مصدق سند مثبت شراکت یا مالکیت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (غیرمالی)

درصورت جلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب می­باشند ،خلاصه­ای از مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در جلسه با قید تاریخ و همچنین نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشند قید می گردد. در مورد تصمیمات هیأت مدیره­ای که مقررات راجع به دعوت اعضا و تشکیل جلسات در آن رعایت نشده باشد هر ذینفع می تواند درخواست ابطال صورتجلسه را از دادگاه تقاضا نماید.
مدارک و منضمات مورد نیازجهت طرح دعوای ابطال صورتجلسه هیأت مدیره (غیرمالی)

– تصویر مصدق صورتجلسه هیات مدیره (اختیاری)
– تصویر مصدق سند مثبت شراکت یا مالکیت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

اثبات شراکت

شخصی که مدعی شراکت است باید دلیل (سند یا قولنامه) یا بینه (گواهی دو شاهد) بیاورد و در غیر این صورت می­تواند منکر را قسم بدهد. اگر منکر شراکت بر عدم شراکت قسم بخورد شراکت ثابت نمی­شود ولی اگر قسم نخورد و قسم را به مدعی برگرداند و مدعی شراکت قسم بخورد شراکت ثابت می­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اثبات شراکت

– تصویر مصدق سند شراکت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– اتیان سوگند
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی

ابطال اظهارنامه تجارتی

برای تأسیس و ثبت شرکت­های سهامی اظهارنامه می بایست به ضمیمه مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت­ها ارائه گردد. در شرکت های سهامی خاص طبق بند ۲ ماده ۲۰ قانون تجارت، اظهارنامه می بایست مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی­نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی (نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام) باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. حال چنانچه فردی مدعی عدم رعایت یکی از شروط مندرج در اظهارنامه گردد می­تواند درخواست ابطال آن را از دادگاه نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اظهارنامه تجارتی

– تصویر مصدق اظهارنامه تجاری (اختیاری)
– تصویر مصدق سند مثبت سمت (در صورتی که دادخواست به نمایندگی تقدیم شود) (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
– شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر  کارشناس
– پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

اعاده اعتبار ورشکسته

منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگان بودن شخص است. به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. اعاده اعتبار به دو نوع واقعی و قانونی تقسیم می­گردد. اعاده اعتبار واقعی هنگامی است که تاجر تمام دیون خود را پرداخت کرده است. اعاده اعتبار قانونی هنگامی است که تاجر ورشکسته­ای که تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته پرداخته است و نیز شریک ضامنی که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه کرده می­تواند پس از پنج سال تقاضای اعاده اعتبار کند همچنین تاجر ورشکسته ای که کلیه طلبکاران او را از پرداخت دیون باقی مانده بری الذمه کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده­ اند می تواند از دادگاه تقاضای اعاده اعتبار نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اعاده اعتبار ورشکسته

– تصویر مصدق دادنامه ورشکستگی (اجباری)
– تصویر مصدق قرارداد ارفاقی (اجباری)
– تصویر مصدق اسناد مبنی بر پرداخت دیون (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

ابطال ورقه اختراع

نوشته­ ای که اداره مالکیت صنعتی دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وکیل قانونی او می دهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می­شود. در مواردی  که اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه صادر شده باشد یا وقتی که اختراع مربوط به طریقه­های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت و کشاورزی را نداشته باشد همچنین وقتی که از تاریخ صدور ورقه اختراع پنج سال گذشته باشد و به موقع استفاده عملی گذاشته نشود و زمانی که  اختراعی مخالف با شرایط اختراع قابل ثبت باشد هر ذینفعی می­تواند تقاضای بطلان ورقه اختراع را از دادگاه نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال ورقه اختراع

– تصویر مصدق ورقه اختراع (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
 
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

الزام به ثبت اختراع

بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول، دارو یا فرآیند صنعتی کاملاً جدید مربوط باشد، یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده­ای باشد. در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی انجام می‌گیرد. برای حفظ حقوق درخواست­کنندگان ثبت اختراعات که ممکن است نسبت به تصمیم اداره مالکیت صنعتی اعتراضی داشته باشند، ماده ۷ قانون ثبت اختراعات، طرح­های صنعتی و علائم تجاری شکایت نسبت به تصمیم آن اداره را پیش­بینی کرده و به تقاضا­کننده این حق را داده است که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ رد تقاضای ثبت به دادگاه صالح مراجعه کنید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به ثبت اختراع

– تصویر مصدق اظهارنامه ثبت اختراع (اختیاری)
– تصویر مصدق نظر اداره کل مالکیت صنعتی (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
 
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

انحلال شرکت / مؤسسه
ا

نحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است. با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجرا است انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می­کند که حکم دادگاه صادر شده باشد. در صورتی که شریک تاجر باشد و در نتیجه عدم پرداخت دیون، حکم ورشکستگی­اش صادر شود اگر مدیر تصفیه شریک ورشکسته، کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد شرکت منحل می­گردد. همچنین اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی نباشد می­توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند مشروط بر اینکه حداقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای انحلال شرکت / مؤسسه

– تصویر مصدق اساسنامه موسسه (اجباری)
– تصویر مصدق سند مثبت موسسه (اجباری)
– تصویر مصدق سند مثبت طلبکار بودن (اجباری)
 – به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

الزام به ثبت علامت تجاری

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه­ها یا اشخاص متمایز نماید. وفق آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری هر شخصی که نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض داشته باشد باید ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۱۲۰ این آیین‌نامه اعتراض خود را در دو نسخه مبنی بر عدم رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده ۳۰ و ماده ۳۲ قانون به مرجع ثبت تسلیم نماید. هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، در صورتی که علامت قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای علامت خود، مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برحسب طبقات و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به ثبت علامت تجاری

– تصویر مصدق اظهارنامه ثبت علامت تجاری (ااختیاری)
– تصویر مصدق نظر اداره کل مالکیت صنعتی (اختیاری)
– تصویر مصدق علامت تجاری (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

ورقه سهم، سند قابل معامله­ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. در شرکت­های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی­توان خلاف آن را مقرر کرد. اما در شرکت­های سهامی خاص، آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده ولی می­توان این آزادی را محدود کرد. طرفین انتقال که متضرر یا ذی­نفع در دعوی هستند می­توانند بنا به مورد، الزام انتقال­دهنده را با رعایت مقررات قانونی از دادگاه تقاضا نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

کار و امور اجتماعی

درخواست صدور اجرائیه در مورد هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق ،سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست وبه اعتبار اودر مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی کند. جهت طرح دعوی حقوقی صدور اجراییه درباره حل اختلاف بین کارگر و کارفرما باید، حکم قطعی مبنی بر محکومیت صادر شود و درخواست اجرای حکم داده شود.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی صدور اجرائیه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما

– تصویر مصدق رأی هیأت تشخیص/ حل اختلاف (اجباری)

– گواهی ابلاغ رأی (اجباری)

– نامه اداره کار(اجباری)

اموال و مالکیت

تخلیه

تخلیه اماکن از نتایج مستقیم انحلال قرارداد اجاره است. اجاره ممکن است در اثر درخواست ابطال یا فسخ یکی از دوطرف عقد یا جانشین آنان منحل شود. خواهان در صورت مالکیت یا ذی نفع بودن و وجود رابطه استیجاری ناشی از قرارداد که گاهی برطبق قرارداد کتبی یا عادی یا رسمی و یا با شهادت شهود، احراز می­گردد وتصرف خوانده به عنوان مستاجر در مال­الاجاره می­تواند دعوای حقوقی تخلیه اماکن تجاری را طرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تخلیه

– تصویر مصدق اجاره نامه (اجباری)
– تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– معاینه محلی
– تحقیقات محلی
– سایر دلایل و منضمات

دستور فروش ملک مشاع

ملک مشاع یعنی مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد، مشخص نباشد بطوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد متعلق حق مالکیت هر یک مالکان باشد. هیچ یک از شرکا، قانوناً نمی­تواند بدون اذن سایر شرکا در مال مشاع تصرف کند. زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای دستور فروش ملک مشاع

– تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
– تصویر مصدق تصمیم واحد ثبتی (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. اما  اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خود عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی

–  تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

قلع و قمع مستحدثات

قلع و قمع کردن به معنای ریشه کن کردن و برانداختن است.  قلع و قمع مستحدثات در مواردی مانند تصرف عدوانی که هرگاه متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف، احداث بنا کرده باشد و یا در ملک مشاع هنگامی که یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث نماید و سایر شرکا به این امر رضایت نداشته باشند تقاضا می شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات

–  تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند

استرداد مال (منقول)

دعوای استرداد مال مورد معامله از دعاوی بسیار شایع در محاکم است که در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله حادث می­گردد. در صورتی که معامله به دلیل فقدان قصد انشای طرفین، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع باطل می­شود یا به واسطه اراده یکی از طرفین فسخ می­شود و یا به جهت معامله فضولی یا اکراهی غیر نافذ می گردد و با عدم نفوذ ( اعلام رضایت ) مالک روبرو می گردد اما مال به خریدار تسلیم گردیده است ، مالک می تواند با طرح دعوای استرداد مال مورد معامله،  مورد معامله را باز پس گیرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد مال مورد معامله

– تصویر مصدق سند (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند

اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)

اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات است. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت (مالی غیر منقول)

– تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)
– تصویر مصدق رسید پرداخت وجه (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– معاینه محلی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

اثبات مالکیت (مالی)

اثبات مالکیت از راه استناد به اماره تصرف یا از راه اثبات وقوع یکی از اسباب تملک یعنی عقود و قراردادها، اخذ به شفعه، ارث، حیازت مباحات است. طبق ماده ۳۵ قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل ندارد و بار اثبات دعوا بر عهده کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند. تصرف در صورتی دلیل مالکیت است که مالک سابق مال معلوم نباشد در غیر این صورت باید در دادگاه اثبات نماید که به یکی از اسباب نقل، مال موضوع دعوا به او منتقل شده است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اثبات مالکیت

– تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)
– تصویر مصدق رسید پرداخت وجه (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– سایر دلایل و منضمات

الزام به تنظیم سند رسمی ملک

طبق قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی طبق مواد (۲۲، ۴۶ و ۴۸) در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا به موجب ارث مالک گردیده مالک خواهد شناخت. در صورتی که  معامله راجع به حقوق یا عین یا منافع املاک باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع کند، خریدار می­تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– تصویر مصدق ظهر قرارداد (اختیاری)
– تصویر مصدق رسید پرداخت وجه (اختیاری)
– تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
 – به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
 – استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات
– معاینه محلی
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند

خلع ید

دعوای خلع ید، دعوایی است که مالک یک مال غیر­منقول بطرفیت متصرف غیر­قانونی مال خود اقامه می­کند و از دادگاه می­­­­­­خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند. در خلع ید خواهان باید سندی داشته باشید که مالکیت را صد درصد ثابت کند، یا این که حکم قطعی اثبات مالکیت موجود باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای خلع ید

– تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– درخواست جلب نظر کارشناس
– شماره پرونده استنادی
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– سایر دلایل و منضمات

ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)

سند مالکیت نوعی از سند رسمی است که پس از ثبت مال غیرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک به مالک داده می شود. موارد ابطال سند رسمی عبارت است:
از  ابطال سند مالکیت در صورت اثبات عدم ثبت ملک مطابق قانون در دفتر املاک
ابطال سند مالکیت اولیه به دلیل صدور سند مالکیت المثنی، یا به دلیل پیدا شدن سند مالکیت اولیه
ابطال کلیه اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات و ابطال کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای ابطال سند رسمی  (موضوع سند ملک است)

– تصویر مصدق سند (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
* چنانچه از تحقیقات و اقدامات مورد تقاضا یکی از موارد ذیل انتخاب شده باشد بخش دلایل و منضمات اختیاری خواهد بود.
– شهادت شهود و مطلعین
– درخواست استعلام
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– شماره پرونده استنادی
– درخواست جلب نظر کارشناس
– سایر دلایل و مستندات

تجویز انتقال منافع به غیر

انتقال منافع هنگامی صورت می­گیرد که مستأجر تمام منافع خود را در یک خانه اجاره ای به شخص دیگری منتقل می­نماید.در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستاجر باشد،بدین گونه که تنها او بتواندمالک منافع و متصرف عین باشد، یا حق انتقال به غیر بطور صریح از مستاجر سلب شود مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست و نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

– تصویر مصدق قرارداد اجاره (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)

در مواردی شخص می­تواند تقاضای تحویل اصل اسناد خود را از دادگاه بنمایداز جمله: در صورت خودداری از دادن اسناد مالکین توسط مراکز و اشخاصی که اصل اسناد را در اختیار دارند، خودداری از تحویل اصل اسناد مالکیت توسط فروشنده­ای که خودرو یا ملک خود را فروخته است، خودداری شخص از استرداد اسناد مالکیت ثبت شده شخصی که به طرق مختلف مانند امانت و غیره در اختیار اوست، خودداری اداره راهنمایی و رانندگی از تحویل گواهینامه شخصی که موجبات دریافت گواهینامه خود را فراهم کرده است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای  تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– اتیان سوگند
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستنداات

استرداد سند (مالی)

دعوی استرداد سند در مواردی از این قبیل مطرح می­شود: زمانی که شخصی از دادن سند مالکیت بدون هیچ دلیلی خودداری کند، در صورتی که سند جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی داده شده باشد و متعهد به تعهد خود عمل نموده باشد و طرف مقابل از دادن سند خودداری کند، هنگامی که وکیلی که برای طرح دعوا در دادگاه تعیین شده اسناد و مدارک مثبت دعوا را بعد از ختم رسیدگی با درخواست وکیل تحویل وی ندهد، زمانی که شخصی سندی را به عنوان ودیعه یا عاریه به شخص دیگر بدهد ولی بعد از انقضای مدت آن شخص از استرداد سند خودداری کند، در صورتی که اسناد نزد اداره ثبت به امانت باشد و علی­رغم رعایت تشریفات استرداد سند، اداره ثبت از دادن سند خودداری کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز استرداد سند (مالی)

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

استرداد سند (غیرمالی)

دعوی استرداد سند در مواردی از این قبیل مطرح می­شود: زمانی که شخصی از دادن سند مالکیت بدون هیچ دلیلی خودداری کند، در صورتی که سند جهت تضمین انجام معامله یا تعهد پرداخت بدهی داده شده باشد و متعهد به تعهد خود عمل نموده باشد و طرف مقابل از دادن سند خودداری کند، هنگامی که وکیلی که برای طرح دعوا در دادگاه تعیین شده اسناد و مدارک مثبت دعوا را بعد از ختم رسیدگی با درخواست وکیل تحویل وی ندهد، زمانی که شخصی سندی را به عنوان ودیعه یا عاریه به شخص دیگر بدهد ولی بعد از انقضای مدت آن شخص از استرداد سند خودداری کند، در صورتی که اسناد نزد اداره ثبت به امانت باشد و علی­رغم رعایت تشریفات استرداد سند، اداره ثبت از دادن سند خودداری کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز استرداد سند(غیرمالی)

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
– استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و مستندات

تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک)

منظور از تسلیط، وضع ید بر مال و تحت اختیار داشتن آن مال است. قاعده تسلیط به مالک اجازه می­دهد تصرفاتی را که به نحو متعارف است یعنی عرف این نوع تصرفات را معمولی و جزء لوازم اجرای حق مالکیت می­داند را در ملک خود بنماید.ممکن است شخصی مالی را تحت اختیار داشته باشد و قانوناً اختیار تصرف بر آن مال را از سوی مالک داشته باشد، حال اگر شخصی که قرار است مال به او تحویل داده شود اختیار و تصرف یا مالکیت شخص مقابل را انکار کند در این صورت شخصی که اختیار یا مالکیتش مورد تردید قرار گرفته است می­تواند از طریق دادگاه تسلیط ید(وضع ید بر مال) خود را اثبات کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تسلیط ید (وضع ید بر مال غیرمنقول(ملک)

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
– تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
 – استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– اتیان سوگند
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات

تسلیط ید (وضع ید بر مال منقول)

منظور از تسلیط، وضع ید بر مال و تحت اختیار داشتن آن مال است. قاعده تسلیط به مالک اجازه می­دهد تصرفاتی را که به نحو متعارف است یعنی عرف این نوع تصرفات را معمولی و جزء لوازم اجرای حق مالکیت می­داند را در ملک خود بنماید.ممکن است شخصی مالی را تحت اختیار داشته باشد و قانوناً اختیار تصرف بر آن مال را از سوی مالک داشته باشد، حال اگر شخصی که قرار است مال به او تحویل داده شود اختیار و تصرف یا مالکیت شخص مقابل را انکار کند در این صورت شخصی که اختیار یا مالکیتش مورد تردید قرار گرفته است می­تواند از طریق دادگاه تسلیط ید(وضع ید بر مال) خود را اثبات کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تسلیط ید (وضع ید بر مال منقول)

– تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)

– به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می توانید یکی از دلایل ذیل را ارائه نمایید.
 – استماع شهادت شهود و مطلعین
– تحقیقات محلی
– معاینه محلی
– اتیان سوگند
– درخواست جلب نظر کارشناس
– درخواست استعلام
– شماره پرونده استنادی
– سایر دلایل و منضمات